HAMNOPERATÖRERNAS TJÄNSTER
-port of kaskinen

I Kaskö hamn verkar fem specialiserade hamnoperatörer. Operatörernas sömlösa samarbete och effektivitet utgör hörnstenarna i hamnens verksamhet. Lastning och lossning av varor mellan olika transportmedel samt lagring hanteras av kunniga aktörer.

BB Logistics Oy

BB Logistics Oy är specialiserat på hantering, lagring och transport av bulkprodukter, säck- och styckegods. De har också expertis inom hantering av vindkraftskomponenter. Verksamheten inkluderar även stuvning och skeppsklarering. Kaskö är den största av BB Logistics Oy:s terminaler och erbjuder lagring för olika behov samt skräddarsydd hantering av material enligt kundens önskemål.

 

BB Logistics

+358 44 9782 507

Wibax Logistics Oy

Wibax Logistics Oy är Finlands största oberoende terminaloperatör som erbjuder lagringstjänster för olika vätskor (inklusive biobränslen och farliga kemikalier). På Wibax Logistics Oy:s terminal i Kaskö lagras bland annat lut och väteperoxid. Tankkapaciteten är cirka 32 000 m³. Kvalitets- och miljöledningssystemen är ISO 9001- och 14001-certifierade

Wibax Logistics Oy

+358 44 743 6138

Havator Oy

Havator Group är Nordens största konglomerat som erbjuder lyfttjänster, specialtransporter och tunga lyfttjänster. Havator tillhandahåller materialhanteringstjänster för hamnoperatörer med fyra materialhanteringsmaskiner (två Mantsinen 120 Hybrilift och en 140 Hybrilift samt Sennebogen 880EQ) och hamnlyfttjänster med två Gottwald HMK 300E-hamnkransar som kan lyfta upp till 100 ton.

Materialhanterings- och hamnlyfttjänsterna omfattar bland annat lossning och lastning av olika skogsindustrivaror såsom torra bulkvaror, sågat virke, fiber- och timmerstock samt flis, samt lastning av BCTMP från Metsä Board-fabriken i Kaskö. Utöver dessa tjänster tillhandahåller Havator olika projektjobb enligt beställning, såsom lyft för vindkraft och container.

Havator

+358 40 548 3024

Oy Silva Shipping Ab

Oy Silva Shipping Ab erbjuder hamntjänster, skeppsklarering och stuvtjänster i Kaskö hamn.

HAMNTJÄNSTER:

 • Mottagande av lastbils- och tågtransporter
 • Leverans till fartygets sida
 • Dokumentation av fartygspartier och kontakt med befraktare
 • Skeppsklarering
 • Lagring av fartygspartier i täckta lager
 • Lokal agenttjänst för fartyg och rederi
 • Tjänster från myndigheter och leverantörer till fartyg
 • Snabba och effektiva hamnbesök

STUVTJÄNSTER:

 • Stuvarbete med hydrauliska hamnkranar
 • Lastproduktion för ett skift med två kranar, exempelvis 5000–5500 m³ sågade produkter eller 4000–4500 ton BCTMP-massa.
 • Företaget har cirka 38 000 m² täckt lagerutrymme på hamnområdet
 • Det finns 500 meter kaj tillgänglig för stuvarbete
 • 20 maskinenheter för lastning och förflyttning.

Silva Shipping

+358 207 801 800

Cewal Grains

Cewal Grains Oy är en hanterare av spannmål och gödselprodukter. Cewal Grains har cirka 10 000 m2 lagerutrymme i hamnen.

+358 500 664 534